alternate content

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO27001

Değerli İş Ortaklarımız ve Paydaşlarımız,

Çolakoğlu Metalurji olarak yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının; misyon-vizyonumuza ve şirket stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktayız.

Bu bağlamda; hukuka, yasal, düzenleyici, ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere, iç ve dış tarafların her türlü bilgi güvenliği gereksinimlerine ilişkin sorumluluklarımızı yerine getirebilmek amacıyla; Çolakoğlu Metalurji bünyesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni; uluslararası bir standart olan ISO 27001’i referans alarak kurduk ve sürekli iyileştirerek sürdürmeye devam ediyoruz.

Çolakoğlu Metalurji olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

  • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
  • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
  • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,
  • Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
  • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, Çolakoğlu Metalurji A.Ş olarak TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesini aldığımızı beyan ederiz.