alternate content

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Ürünlerimizin yaşam döngüsü; hurdanın satın alındığı noktadan başlayarak, son kullanım alanına kadar izlenmektedir. Ürünlerimize ait EDP raporlarımız aşağıda yer almaktadır.