alternate content

Enerji Politikası

Çolakoğlu Metalurji A.Ş. olarak Sürdürülebilir Kalkınma İlkesinin en temel kavramlarından biri olan Enerji Yönetimi konusunda işletme genelinde hassasiyet ile çalışmakta, sorumluluğumuzun farkında olarak tüm faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince enerji performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

Enerjiyi azami verimlilik ile kullanma, doğal kaynak kullanımını azaltma ve yenilenebilir kaynaklardan tedarik etme stratejisini esas alarak aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz;

  • Enerji faaliyetlerini, mevcut enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak yönetmek,
  • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve standartlara uymak,
  • Sera gazı emisyonunu  azaltma yöntemlerini araştırmak ve uygulamak, 
  • Enerji Yönetimi ile ilgili konularda toplum için faydalı sonuçlar elde edebilmek amacıyla tüm paydaşlarımızla etkin iletişim kurmak,  
  • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
  • Enerjinin; üretim, iletim ve tüketim aşamalarında sürdürülebilir bir şekilde verimli kullanımı için kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi çalışmalarını yapmak, 
  • Ekipman ve servis tedariğinde, enerji verimliliği yüksek olanların tercih edilmesi ve mevcutların enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini yerine getirmek için çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı devam ettireceğiz. 

Şubat 2018