Sosyal
Sorumluluk
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Tasarım Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM)

MATPUM, Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Fakülte bünyesinde var olan birikimin ve kültürün, kurumsallaşmış bir yapı içinde diğer paydaşlar ve uygulama alanıyla paylaşılmasını ve bu paylaşımın eğitim ve araştırma ortamını geri beslemesini amaçlıyor. Çolakoğlu® Metalurji'nin desteği ile 2004 yılında kurulan MATPUM binası, mimarlık fakültesine yakışan bir estetiğe ve işlevselliğe sahip.