Hurda
Çolakoğlu® Metalurji A.Ş. Hurda Genel Satın Alma Koşulları
 • Hurda liste fiyatları, Çolakoğlu® Metalurji A.Ş.’nin Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Mahallesi Göksu Caddesi No:16 41455 Dilovası, Kocaeli adresinde yer alan fabrika sahasının giriş kapısında ve/veya Çolakoğlu® Metalurji A.Ş.’nin www.colakoglu.com.tr uzantılı web sitesinde ve/veya 0 (216) 681 26 00 No.lu telefon numarası üzerinden ilan edilir. Hurda liste fiyatları, Çolakoğlu® Metalurji A.Ş. tarafından yeni fiyatlar açıklanana kadar geçerlidir.
 • İlan edilen hurda fiyatları, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Mahallesi Göksu Caddesi No:16 41455 Dilovası, Kocaeli adresinde yer alan Çolakoğlu® Metalurji A.Ş. fabrikasında kamyon üzeri teslim fiyatıdır.
 • Araçta tek tip hurda olması durumunda liste fiyatları uygulanır.
 • Araçta iki (2) tip hurda olması durumunda; miktarı az olan hurda tipinin (sınıfının) miktarının maksimum 1000 kg’a (1000 kg dahil) kadar olması durumunda; her iki kalite için liste fiyatları uygulanır. Miktarı az olan hurda tipinin (sınıfının), miktarının 1000 kg’dan fazla olduğu araçlarda ise, DKP için açıklanan hurda liste fiyatından yirmibeş (25) TL / ton düşülerek, diğer hurda cinsleri için liste fiyatından onbeş (15) TL / ton düşülerek fiyatlandırma yapılır.
 • Araçta üç (3) tip hurda olması durumunda ise fiyatlandırma; araçtaki her hurda cinsi için liste fiyatından yirmibeş(25) TL / ton düşülerek yapılır. Araçta üç (3) tipten fazla karışık hurda alınmayacaktır. Eğer boşaltma sırasında üç (3) tipten fazla hurda tespit edilir ise, araçtaki ilk 3 tipten fazla olan hurdalar boşaltılmayacaktır.
 • Teslim alınan hurdanın kalitesi Çolakoğlu® Metalurji A.Ş.’nin eksperleri tarafından tespit ve kabul edilir. Getirilen hurdaların Çolakoğlu® Metalurji A.Ş.’nin eksperleri tarafından kabul edilmemesi halinde, Çolakoğlu® Metalurji A.Ş.’ne herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
 • Getirilen bütün hurdalar demir dışı malzemelerden (cüruf, tufal, lastik, kum, cam, seramik, plastik, yağ, zift, taş, toprak, beton, tahta vs.) patlayıcı ve radyoaktif malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Aracın içinde bu tarz malzeme tespit edilmesi durumunda araç tahliye edilmeyecek ve malzemeler satın alınmayacaktır. Tahliye esnasında demir dışı malzeme tespit edildiğinde, bu malzemeler araca geri yüklenir ve hurdanın tahliye olmamış kısmı ile birlikte geri gönderilir. Bu durumdan doğacak bütün sorumluluk ve masraflar satıcı firmaya aittir. Gelen araçta askeri mühimmat ya da radyoaktif madde tespit edilmesi durumunda araç karantina bölgesine alınır ve bertaraf için devletin yetkili birimlerine haber verilir. Bu durumdan doğacak bütün sorumluluk ve masraflar satıcı firmaya aittir. Yukarıda bahsi geçen tüm durumlarda; Çolakoğlu® Metalurji A.Ş. satıcı firma, satıcı firma aracı ve araç sürücüsünü bir daha fabrikaya almama hakkına sahiptir.
 • Çolakoğlu® Metalurji A.Ş. tesislerine teslim edilen hurdalara ait kesilen faturaların ödemesi, faturala ve ilgili evrakların Şirket Merkezi’ne ulaştırılmasından bir (1) iş günü sonra yapılacaktır.
 • Çolakoğlu® Metalurji A.Ş. www.colakoglu.com.tr web sitesinde yer alan işbu Hurda Genel Satın Alma Şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm hurda satıcısı firmalar bakımından hüküm ifade edecektir.
 • Satıcılar tarafından Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’nin Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Mahallesi Göksu Caddesi No:16 41455 Dilovası, Kocaeli adresinde yer alan fabrika sahasına getirilen hurdanın teslim ve tesellümü, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. kantarında tartılmak suretiyle yapılacaktır. Satıcılar Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’nin kantarında gerçekleştirilen tartım sonuçlarını esas almak suretiyle faturasını düzenleyecek olup; kendilerine bu tartım sonuçları çerçevesinde ödeme yapılacaktır.
 • İşbu Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Hurda Genel Satın Alma Şartları, öneriye davet niteliğinde olup; hiçbir şekilde Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’nin bağlanma iradesini yansıtmaz.
Tedarikçilerin Sunması Gereken Belgeler
 • Tedarikçinin içinde bulunulan yıl için, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da ilgili esnaf ve sanatkarlar odasından alacağı mesleki faaliyet belgesi,
 • Tedarikçiye ait tüm iletişim bilgileri: Adres, vergi kimlik numarası, iş ve cep telefonları, faks numarası ile elektronik posta adresi ve varsa web adresi ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
 • Tedarikçinin imza yetkilileri tarafından imzalanmış ödeme bankası ve IBAN bilgileri,
 • Satın alma yapılacak yıl için tedarikçinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden getireceği mükellefiyet kaydının devam ettiğine ilişkin resmi yazı,
 • Tedarikçiye ait noter tasdikli imza sirküleri
 • Tedarikçi anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin isimleri, limited şirket ise müdür durumunda olan kişi veya kişilerin isim ve adresleri,
 • Çolakoğlu® Metalurji A.Ş. “Satıcını Tanı” politikamız gereğince, yüksek hacimli alım yapılan firmalardan yukarıdakiler dışında ayrıca ilave bilgi ve belgeler talep edilebilir.
Yerli Hurda Alım Fiyatları (TL/TON)
30 Mart 2024 Tarihi İtibariyle Geçerlidir
KALİTE
DKP
12.705,00
KALİTE
EKSTRA
12.180,00
KALİTE
1. GRUP
12.140,00
KALİTE
2. GRUP
12.070,00
KALİTE
TALAŞ
11.870,00
Yurt İçi Hurda Kabul Saatlerimiz
02.07.2018 gününden itibaren yurt içi hurda kabul saatlerimiz aşağıdaki şekilde olacaktır:
PAZARTESİ - CUMARTESİ
08.00 - 24.00
PAZAR
08.00 - 16.00