Etik Kurallarımız

Etik ilkeler hem şirketimizin başarısı hem de kişisel başarı açısından önemli bir unsurdur. Şirketimizin tüm departmanlarında etik ilkelere uygun bir ortam yaratmak yöneticilerimizin sorumluluğundadır. 

ETİK KURALLARIMIZ