Paydaşlar

Şirket olarak tüm paydaşlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu, sürekli ve dinamik bir yönetim anlayışıyla yerine getirmekteyiz.
Şirketimiz, insan haklarına saygılı bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomi prensibini ilke edinerek, dünyada ve Türkiye’de örnek ve öncü bir kuruluş olma gayesindedir.