İnsan Kaynakları
YENİLİKLERE VE DEĞİŞİME AÇIK,
GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışanlarımızın güven duyarak çalıştıkları ve iş sonuçlarını destekleyen bir ortam tasarladık. Önceliğimiz, yeniliklere ve değişime açık, sürekli gelişmeye ve müşteri odaklı olmaya inanmış, her ortamda fark yaratan çalışan profilimizin devamlılığını sağlamak. Bunun için çalışanlarımızın yetkinliklerini, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli arttırmayı ilke edindik. Herkese eşit ve adil gelişim olanakları, terfi ve atama fırsatları sunuyoruz.

Şirketin tüm birimleri, ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmanın yaratacağı sinerjiye inanarak süreci yönetiyor. Bu disiplinde, çalışanlarımızın fikirlerini ve önerilerini özgürce ifade edebilmesine koşulsuz olanak tanıyoruz. Böyle bir çalışma ortamının, çalışan bağlılığı ve mutluluğunu hissedilir derecede arttıracağına inanıyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağına yatırım yapmaya ve çalışanların motivasyonlarını en üst düzeyde tutmaya daima öncelik veriyoruz


Sosyal Komite ‘HAYDİ’

Sosyal ve kültürel faaliyetlere gönüllü katkıda bulunmak isteyen çalışanlarımız, Sosyal Etkinlik Komitesi içerisinde görev alıyor. Kurum olarak tüm sosyal etkinliklerimizi HAYDİ adı altında sürdürüyoruz.

Komitenin faaliyetlerini daha etkili düzenleyebilmesi için, çalışanlarımızın beklentilerini öğrenmek ve görüşlerini almak üzere belirli aralıklarla sosyal eğilim anketi uyguluyoruz. Düzenlenecek etkinliklere bu anket sonuçlarının ışığında karar veriyoruz.