İnsan Kaynakları
EĞİTİM VE GELİŞİM PROGRAMLARIMIZ

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve gelişim faaliyetlerini aralıksız yürütüyoruz. Böylece kurumsal stratejik hedefler doğrultusunda iş sonuçlarının gerçekleştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlanmakta. Öncelikle katılımcıların eğitim ihtiyaçlarını, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri temelinde belirliyoruz. Bu hedef doğrultusunda eğitimlerin temelini belirleyerek, uzun dönemli eğitim planları oluşturuyoruz.

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi için yalın düşünceye büyük önem veriyoruz. İş’te Fikir platformu ile çalışanlarımızın önerilerini sistemli şekilde değerlendiriyoruz. Bu iyileştirme önerilerini en hızlı şekilde inceleyerek gelişimimizi sürekli kılıyoruz.