İnsan Kaynakları
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan kaynakları politikamızın temeli; çalışanlarımızın güven içinde çalışacakları bir ortam yaratmak, onları sürekli geliştirip, iş süreçlerine en etkin katkılarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda insan kaynakları yönetimi hedefimiz; şirketimizin stratejilerini gerçekleştirmek ve pazarda yer almasını sağlamak üzere insan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerini harekete geçirmek, böylelikle en uygun sistemleri oluşturmak, çalışanların iş sonuçlarını destekleyici şekilde aksiyon almaları için uygun iklim yaratmaktır.

İK POLİTİKASI